ติดต่อเรา

บริษัทฟูไน(ไทยแลนด์)จำกัด

835 หมู่ 18 ถนนปากช่อง-ลำสมพุง

ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

โทร: 044-310-002-5

 

 

สำนักงานขายกรุงเทพฯ

44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 12, ถนนพระราม 1,

รองเมือง, ปทุมวัน,กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-613-9720

ฟูไนคอลเซ็นเตอร์

โทร: 02-264-9577

 

 
FUNAI Worldwide

สำนักงานใหญ่
โอซากา, ญี่ปุ่น

ฝ่ายขาย
ญี่ปุ่น, อเมริกาเหนือ, ยุโรป, อินเดีย, ประเทศไทย และอเมริกาใต้

วิจัยและพัฒนา
โอซาและโตเกียว, โตเกียวในประเทศญี่ปุ่น, ยะโฮร์บาห์รูในประเทศมาเลเซีย, Shenzen ในประเทศจีน , และในสิงคโปร์

โรงงาน
ญี่ปุ่น, โปแลนด์, ไทย